+31 20 40 67 550 info@net4kids.org
Nieuws
1 januari 2019

Net4kids aan de slag in Zuid Afrika

Samen met onze lokale projectpartners streven we naar een effectieve investering in kinderhulp. Bij de keuze voor een nieuwe lokale projectpartner en bij de selectie van de projecten in onze portefeuille wordt de Net4kids Pyramid of Care (gebaseerd op de behoeftepiramide van Maslow) als uitgangspunt genomen, met als voorwaarde dat er een gedegen investeringsaanvraag is gedaan. In de keuze van projectlanden waar Net4kids actief is houden we rekening met de economische kansen in het land voor de kids in onze projecten. Zijn er voldoende mogelijkheden voor hen om zichzelf verder te ontwikkelen en een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te bouwen? Zo werken wij bijvoorbeeld niet met projectpartners in fragiele staten (World Bank index) en kiezen wij voor partners in specifieke landen die ook onze achterban, het bedrijfsleven in Nederland, aanspreken en waar we duurzaam en schaalbaar het verschil kunnen maken voor kwetsbare kids.

Lokale partner Stichting Rhiza was een aantal jaren geleden al op ons pad gekomen en paste toen eigenlijk al naadloos in onze portefeuille, maar onze financiële ruimte was beperkt. We waren onder de indruk van de visie van Rhiza’s oprichter Alef Meulenberg en zijn directe resultaten bij projecten in Ghana en Zuid Afrika. Met zijn Rhiza Cycle zorgt hij ervoor dat gemeenschappen echt zelfredzaam worden. Het contact is gebleven en in 2018 konden na de aanvraag voor het Philippi township project in Kaapstad alle lichten eindelijk op groen: we gaan met elkaar aan de slag in Zuid Afrika.

Onze uitgangspunten voor een partnership zijn een solide, betrouwbaar en open management met regelmatige terugkoppeling en transparante rapportage. Belangrijk in het profiel van een projectpartner zijn onder andere eigen inspanningen om de financiering rond te krijgen, ondernemerschap, ‘self reliance’ en een innovatieve aanpak. Stichting Rhiza neemt hierin op alle facetten het voortouw. Een andere reden dat we graag met hen wilden samenwerken is omdat ze het lokale bedrijfsleven goed weten te bereiken en aan hen te binden. Een inspirerend voorbeeld voor anderen.

Rhiza heeft als doel het helpen ontwikkelen van arme, achtergestelde leefgemeenschappen, tot sterke zelfredzame leefgemeenschappen. Om een gemeenschap zelfredzaam te maken is de Rhiza Cycle ontwikkeld. Gezondheidszorg, ondernemerschap en onderwijs staan centraal.
Net4kids zal de komende jaren het kleuteronderwijs in de Philippi community in Zuid-Afrika steunen. Aangezien het de jonge kinderen in deze townships aan formeel onderwijs ontbreekt en dit al direct een ontwikkelingsachterstand veroorzaakt vindt Net4kids het belangrijk hierin te investeren. Zo hebben we gezien dat het aantal kinderen op een school in een andere community al in twee jaar tijd is verdubbeld nadat er is geïnvesteerd in relevante lesmethoden en training aan de leraren. Nu is de school zelfredzaam en heeft de hulp van onze lokale partner niet meer nodig.

Net4kids’ overtuiging is om écht een blijvend verschil te kunnen maken voor individuen of een gemeenschap als geheel, we moeten investeren in het bouwen van een ‘sterke gemeenschap’. Het doel van dit project is op een duurzame manier de sloppenwijk van Philippi ontwikkelen richting zelfredzaamheid zodat ze binnen 5 jaar onafhankelijk is van externe steun.

In ons netwerk is het niet onopgemerkt gebleven dat we in Zuid Afrika aan de slag gaan. Het bedrijf van onze ambassadeur Jaco Brussé, Visualfabriq, heeft ook een kantoor in Zuid Afrika, Johannesburg en stond te popelen om met zijn bedrijf ook in Zuid Afrika een maatschappelijke bijdrage te leveren. Een bezoek aan de townships was zo geregeld, en Jaco en zijn medewerkers waren meteen enthousiast over de projecten gericht op jonge ondernemers in de regio. Visualfabriq kan hier naast een financiële investering ook tijd en expertise van hun medewerkers investeren en echt meerwaarde creëren voor deze young professionals.

Meer Nieuws

Verder praten?

Ben je geïnteresseerd in de werkwijze van Net4kids en benieuwd naar de mogelijkheden? In een persoonlijk gesprek leggen we het je allemaal uit, laten we zien welke impact je bedrijf of (familie) fonds kan maken.

De Net4kids nieuwsbrief

We houden je graag op de hoogte hoe het de kinderen in de projecten vergaat, maar ook hoe we jou kunnen helpen impact te maken voor onze next generation. We beloven je dat we je niet zullen spammen.