+31 20 40 67 550 info@net4kids.org

Privacy Statement

Uiteraard vind je het belangrijk wat er met jouw gegevens gebeurt en vind je ook transparantie hierover belangrijk. Net4kids deelt deze mening. Het is een van onze kernwaarden sinds dag 1. We doen ons uiterste best om veilig en overzichtelijk met jouw gegevens om te gaan. Hieronder beantwoorden we hopelijk al je vragen over jouw persoonsgegevens binnen Net4kids.

Op wat voor grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?

We verwerken (officiële term – hieronder valt elke vorm van gebruiken, verzamelen opslaan, etcetera) persoonsgegevens op basis van een of meerdere van onderstaande grondslagen:

 • overeenkomsten met ons (bijvoorbeeld contractueel tussen de investeerder en Net4kids);
 • wettelijke verplichtingen die volgen uit de gesloten overeenkomsten (bijvoorbeeld gegevens die we moeten bewaren voor de Belastingdienst);
 • verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Net4kids (bijvoorbeeld de gegevens van lokale projectpartners die onze projecten ‘uitvoeren’);
 • jouw toestemming/uitgesproken interesse in ons. Als jij deze toestemming weer wilt intrekken, je jouw gegevens wilt inzien of wijzigen kan dat door ons te mailen: info@net4kids.org

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Je kunt op verschillende plekken en manieren in contact komen met ons. Zo kan het zijn dat je een contactformulier hebt ingevuld op onze website. In het geval van het volledige formulier betreft het naam, bedrijfsnaam, email-adres en jouw boodschap. In het geval van het korte formulier betreft het alleen je email-adres. Als je gebruik maakt van deze formulieren worden deze gegevens gebruikt om verder contact met je op te nemen. Totdat er sprake is van concrete interesse in samenwerking wordt er, behalve bovenstaande actie, niets met deze data gedaan.

Het kan ook zijn dat je op een andere manier kenbaar maakt dat je interesse hebt in Net4kids. Hiervoor geldt hetzelfde proces. Als je een donatie doet via het platform PIFworld/directe bankoverschrijving, kan het zijn dat we contact met je opnemen via het PIF-platform.

Op het moment dat er grond blijkt voor interesse in verdere samenwerking of dat je daadwerkelijk een donatie overmaakt, zullen we voor zover beschikbaar je gegevens in ons CRM-systeem “Salesforce” opslaan en kunnen we deze gebruiken om contact te onderhouden. Onder “contact onderhouden” verstaan we alle correspondentie betreffende eventuele concrete samenwerking, het op de hoogte houden van grote organisatorische updates zoals verhuizingen, eventuele relevante nieuws-updates of algemene fondsenwervende events.

We geloven namelijk dat als er grond blijkt voor samenwerking, jij ook deelt in onze droom en betrokken wilt zijn bij wat we doen. Natuurlijk beperken we dit tot voor jou relevante informatie. We zullen je nooit benaderen over zaken die niets te maken hebben met onze missie, en stellen je gegevens hier ook niet voor beschikbaar aan anderen zonder jouw toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelen we en waarom?

Net4kids verzamelt en bewaart alleen voor ons relevante informatie. Wat we van jou aan persoonsgegevens bewaren is bijvoorbeeld:

 • Voor- en achternaam– zodat we weten met wie we te maken hebben;
 • Emailadres en/of telefoonnummer– zodat we je kunnen bereiken;
 • Titelfunctie – zodat we weten dat we met de juiste persoon te maken hebben;
 • Het bedrijf waar je werkt- zodat we weten of we je interesse als particulier of zakelijk kunnen zien;
 • Taal– zodat we je in de juiste taal aan kunnen spreken;
 • Bankgegevens – zodat we de eventuele bankkosten goed kunnen alloceren in onze boekhouding.

Het kan zijn dat we persoonsgegevens valideren bij externe bronnen, zoals het checken van je titelfunctie op LinkedIn. Zo kunnen we je op de juiste manier aanspreken.

Als je persoonlijk per post betrokken wilt blijven, stemmen we dat altijd in overleg samen van tevoren af. Pas daarna zullen we ook je privé-adresgegevens verzamelen.

Naast persoonsgegevens maken we als B2B gebruik van bedrijfsgegevens. Deze zijn niet traceerbaar naar personen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Onze bewaartermijn hebben we gesteld op 5 jaar. Dit betekent dat we de bij ons bekende persoonsgegevens opslaan tot 5 jaar na de laatste donatiedatum of actieve betrokkenheid.

Vanuit Net4kids rekenen we vaak om naar kosten per kind per jaar. In die berekening zitten letterlijk de educatiekosten voor het kind, maar worden ook kosten als lerarensalaris of aanschaf nieuw schoolmateriaal meegenomen. Vaak betreft de looptijd van een programma waar een kind doorheen loopt langer dan een jaar – soms wel tot 15 jaar -, en ook investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur zijn lange termijn investeringen. De impact die een eenmalige jaarlijkse investering heeft, is dus daarmee niet gelimiteerd tot een jaar maar is véél langer.

Netkids en de investeerder sluiten een overeenkomst om te investeren in kinderhulpprojecten, met de intentie om impact te maken op kinderlevens. De intentie, los van of de investeerder nog actief doneert of niet, zal naar alle waarschijnlijkheid niet zijn veranderd. Daarom willen we de investeerder op de hoogte houden, ook als deze in het nieuwe jaar niet meer doneert. Aan de andere kant snappen we dat de investeerder niet oneindig lang geïnformeerd wil worden over de impact van zijn investering als hij al besloten heeft niet meer via Net4kids te investeren. Op basis van de gemiddelde looptijd van de programma’s houden we daarom een bewaartermijn aan van 5 jaar na laatste donatiedatum of moment van laatste actieve betrokkenheid bij Net4kids. Na deze periode vragen we schriftelijk of per email toestemming om contact te blijven houden, voor nog eens 5 jaar. Als we je toestemming hebben ontvangen gaat er dus wederom een nieuwe periode van 5 jaar in. Als er niet of negatief wordt gereageerd op deze verlenging, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

Vanuit fiscaal perspectief zullen facturen tot 7 jaar na donatiedatum worden bewaard. Als het gaat om facturen zonder persoonsgegevens zal dit langer zijn.

Jouw rechten.

We hebben jouw rechten als betrokkene voor je op een rijtje gezet. In het kort: Als je jouw gegevens wilt inzien, aanpassen of laten verwijderen, neem dan contact op met info@net4kids.org of via 020 406 7550. We helpen je graag verder!

Als betrokkene heb je de volgende rechten:

 • Het recht op inzage. Jij hebt het recht om de persoonsgegevens die we van jou verwerken in te zien.
 • Het recht op dataportabiliteit. In andere woorden, je hebt het recht om de persoonsgegevens die we van jou verwerken te ontvangen.
 • Het recht op vergetelheid. Simpelweg het volledig verwijderen van al jouw persoonsgegevens.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. Je hebt het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Als je wilt dat we minder gegevens van je verwerken.
 • Het recht met betrekken tot geautomatiseerde belsluitvorming en profilering. In andere woorden: het recht op een menselijke evaluatie bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Dit komt neer op het niet meer mogen gebruiken van jouw persoonsgegevens.

Wil je meer details over wat deze rechten precies inhouden? Check dan deze website.

Naast persoonsgegevens maken we ook gebruik van cookies waarin persoonsgegevens verwerkt zijn.

Net4kids en cookies.

Ter verbetering van het gebruiksgemak en prestatie van deze website en daarbij behorende diensten, maakt Net4kids gebruik van de volgende cookies:

 • Technisch noodzakelijke cookies om de website goed te laten functioneren;
 • Analyse & statistieken cookies voor het meten en analyseren van surfgedrag, waardoor de website kan worden geoptimaliseerd en verbeterd;
 • Social media cookies om pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken;
 • Functionele cookies die zorgen voor een optimaal gebruik van onze website. Voorbeelden zijn Google Maps voor het tonen van een plattegrond en routebeschrijving en YouTube voor het vertonen van digitale filmpjes.

Maar wat is een cookie?

Een cookie is een bestandje dat bij een website-bezoek wordt opgeslagen op de harde schijf van de bezoeker. Met cookies kunnen bijvoorbeeld voorkeuren van een bezoeker worden hergebruikt of kan het surfgedrag van een bezoeker worden gemeten. De website kan met behulp van cookies worden verbeterd in prestaties en gebruikservaring. Ook kan de website informatie aanbieden die beter is afgestemd op de voorkeuren van de bezoeker.

Analytics cookies.

Net4kids maakt gebruik van Google Analytics voor het meten en analyseren van surfgedrag van bezoekers. De gegevens die hiermee worden verkregen, worden gebruikt voor het optimaliseren en verbeteren van de website. Een voorbeeld: als uit meetgegevens blijkt dat een contactformulier vaak niet juist of niet volledig wordt ingevuld, dan kan dit formulier worden verbeterd. Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen. Hier heeft Net4kids geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Wij hebben Google verzocht om jouw IP-adres te maskeren. Wat deze partijen precies doen met jouw persoonsgegevens, kun je vinden in hun eigen privacy statements.

Social media cookies.

Op deze website zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen delen via de sociale netwerken Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter, of via de bookmarkdienst AddThis. Deze buttons werken met behulp van stukjes programmacode die afkomstig zijn van Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en AddThis. Bij gebruik van deze programmacodes worden cookies geplaatst waar Net4kids geen invloed op heeft. De informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en overgebracht naar Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en AddThis, en daar vervolgens opgeslagen op servers.

Wat deze partijen precies doen met jouw persoonsgegevens, kun je vinden in hun eigen privacy statements.

Je kunt zelf deze cookies beperken door middel van het installeren van verschillende plugins zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox.

Functionele cookies.

Op deze website worden cookies geplaatst om extra functionaliteiten te ondersteunen. Dit zijn bijvoorbeeld cookies van Google Maps voor locatiebepaling en/of routebeschrijving of YouTube voor het tonen van digitale filmpjes. Zie ook het stukje over het gebruik van social media cookies.

Persoonlijke instellingen en voorkeuren.

Als je niet wil dat websites cookies plaatsen op jouw computer, dan kun je je browserinstellingen aanpassen, zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt ook de instellingen aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derden weigert. Tevens kun je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Deze instellingen moet je per computer en browser apart instellen.
Zonder cookies kan het zijn dat onze website niet optimaal werkt, en dat sommige functies van de site verloren gaan, of dat bepaalde delen niet meer zichtbaar zijn.

Hoe je deze instellingen kunt wijzigen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van de browser die je gebruikt. Wil je cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Wijzigingen privacy statement.

Net4kids Aid Foundation behoudt zit het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement inclusief cookieverklaring.

Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze pagina, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen of opmerkingen?

We horen het graag. Je hebt namelijk alle recht om jouw gegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen, te bevriezen voor verdere verwerking of te ontvangen in een duidelijk overzicht. Je kunt ons altijd mailen op info@net4kids.org, bereiken via social media of even bellen naar 020 406 7550.