+31 20 40 67 550 info@net4kids.org

Project

Zuid-Afrika
Rhiza

Zuid-Afrika: Ondernemerschap voor meiden in de townships (Agripreneurship)

In township Orange Farm, bij Johannesburg, heeft Rhiza een stuk land veranderd in een landbouw hotspot. Op dit stuk grond willen zij jonge vrouwen uit de townships trainen in landbouw en ondernemerschap. Deze meiden hebben vaak geen of weinig vervolgonderwijs gekregen, kunnen moeilijk aan een baan komen en krijgen via deze manier de kans om een zelfredzaam bestaan op te bouwen.

Sri Lanka ISURU
Net4Kids love hand logo

Zelfredzaamheid door eigen voedselproductie.

Na de opleiding zullen zij economisch actief worden op het land maar ook op het gebied van bijvoorbeeld verkoop en transport. Met de verkoop richten zij zich dan op specifieke partijen zoals andere NGO’s, scholen, lokale horecabedrijven en supermarkten zodat een bijdrage wordt geleverd aan voedselzekerheid voor de mensen in de townships waar extra voedselschaarste is ontstaan sinds COVID-19. Zelfredzaamheid wordt behaald met de winsten uit de verkoop van de landbouwproducten.

Een belangrijke manier om werkgelegenheid en inkomsten te bieden is via de (toekomstige) eigen sociale onderneming van Rhiza, genaamd Munching Mongoose (vergelijkbaar met Hello Fresh). Veel getrainde vrouwen zullen inkomsten kunnen genereren via het leveren van groenten, maar ook bijvoorbeeld door transport richting klanten. Ondanks dat Munching Mongoose een min of meer gegarandeerde bron van inkomsten biedt voor de vrouwen, zijn de vrouwen vrij om zelf op andere manieren inkomen te genereren. Het wordt dus enorm gestimuleerd om ondernemend te werk te gaan.

Over de projectpartner

Grondlegger van Rhiza en het brein achter de succesvolle Rhiza-cycle is de in Zuid-Afrika gevestigde Alef Meulenberg. Samen met de lokale bevolking ontwikkelt hij leefgemeenschappen waarbij hij wordt gesteund door de overheid en het lokale bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven die projecten van Rhiza in willen zetten voor Corporate Social Responsibility (CSR) profiteren van de ondernemersgerichtheid van Alef. Hij kent de Nederlandse èn Zuid-Afrikaanse cultuur, heeft een groot lokaal funding apparaat en ‘kent de weg’. Door co-creatie worden projecten opgezet die voor alle partijen winst oplevert.

Sri Lanka ISURU
Sri Lanka Tea Estates

Hoe wij bijdragen aan dit project

In deze wereld zijn te veel kinderen die geen keuze hebben. Geen mogelijkheden. Geen uitzicht om hun situatie te verbeteren. Zo ook voor Zuid-Afrikaanse meiden in de townships van Johannesburg. Graag gaan we samen met jullie deze jonge vrouwen helpen de kansen te pakken voor een onafhankelijk en zelfstandig bestaan. Dankzij de investering in het agripreneurship programma liften we de hele gemeenschap uit de vicieuze cirkel van armoede. Samen met de andere pijlers waarin Rhiza investeert, zoals gezondheidszorg en beroepsgerichte trainingen investeer je echt in een verandering. Zo maken we de kloof tussen arm en rijk echt kleiner. Ook iets voor jouw bedrijf?

Sri Lanka ISURU
Net4Kids love hand logo

Verder praten
over dit project?

Wil je meer weten over dit project of van gedachte wisselen over hoe dit project iets zou kunnen zijn voor jouw organisatie? 
We brainstormen er graag verder over met je. 

De Net4kids nieuwsbrief

We houden je graag op de hoogte hoe het de kinderen in de projecten vergaat, maar ook hoe we jou kunnen helpen impact te maken voor onze next generation. We beloven je dat we je niet zullen spammen.