+31 20 40 67 550 info@net4kids.org
Kleuteronderwijs in Philippi township

Investeren in ‘early childhood’ is belangrijk, zodat kinderen goed voorbereid en vol vertrouwen op hun 7e jaar naar overheidsscholen gaan.

Wat is het project?

Building strong communities

Het concept van onze samenwerkingspartner Rhiza in Zuid-Afrika is duidelijk: volgens de ‘Rhiza-cycle’, samen met de lokale gemeenschap een project opstarten dat vanaf de start gecombineerd wordt met het creëren van verdiensten, zodat liefst binnen drie jaar het project zelfvoorzienend is en Rhiza zich terug kan trekken. De kracht van het de ‘cycle’, ontwikkelen – produceren – handelen – herinvesteren, zit in het samen doen (ownership/buy-in) met de lokale gemeenschap die op deze manier medeverantwoordelijk zijn voor ‘building strong communities’.

Dit legt de basis voor het zelf voortzetten van de projecten op het gebied van kleuteronderwijs, beroepsgerichte trainingen, ondernemerschap en gezondheidszorg. Net4kids en Rhiza werken samen op projecten op het gebied van ‘kleuteronderwijs’ en ‘beroepsgerichte opleidingen’.

When we make education a priority, we give our children opportunities.

Investeren in ‘early childhood’ is belangrijk, zodat kinderen goed voorbereid en vol vertrouwen op hun 7e jaar naar overheidsscholen gaan. Maar hoe is het onderwijs tot 7 jaar georganiseerd? De overheid bemoeit zich onvoldoende met kleuteronderwijs en dat zorgt ervoor dat kinderen al op jonge leeftijd een grote achterstand hebben. Het kleuteronderwijs wordt vaak opgepakt door oma’s en moeders, die kinderen in vervallen gebouwtjes lesgeven.

Met een beetje hulp en subsidie zijn deze ‘schooltjes’ om te vormen naar goed kleuteronderwijs. Rhiza traint het hoofd van de school en de docenten, introduceert een degelijk lesprogramma, past gebouwtjes aan volgens de geldende veiligheidseisen en zorgt voor goede voeding en lesmateriaal. Dit geheel aan maatregelen zorgt voor een betere kwaliteit van onderwijs, waardoor de schooltjes in aanmerking komen voor overheidssubsidies. Door overheidssubsidie en door meer aanmeldingen als gevolg van de betere organisatie worden de schooltjes zelfredzaam.

Waarom heeft Net4kids voor deze projectpartner gekozen?

Benefit to all parties involved

Grondlegger van Rhiza en het brein achter de succesvolle Rhiza-cycle is de in Zuid-Afrika gevestigde Alef Meulenberg. Samen met de lokale bevolking ontwikkelt hij leefgemeenschappen waarbij hij wordt gesteund door de overheid en het lokale bedrijfsleven. Nederlandse bedrijven die projecten van Rhiza in willen zetten voor Corporate Social Responsibility (CSR) profiteren van de ondernemersgerichtheid van Alef. Hij kent de Nederlandse èn Zuid-Afrikaanse cultuur, heeft een groot lokaal funding apparaat en ‘kent de weg’. Door co-creatie worden projecten opgezet die voor alle partijen winst oplevert.

Hoe maak ik met mijn bedrijf het verschil in dit project?

Het startpunt van CSR-beleid, kies een passend project dat dichtbij jouw DNA en/of het werkgebied van jouw organisatie blijft. Iets goed doen is slechts geloofwaardig als het dichtbij je core business en core values blijft.

De projecten van Rhiza bieden vele aanknopingspunten waarmee Nederlandse bedrijven zich kunnen identificeren. Talentontwikkeling, ondernemerschap, onderwijs. Organisaties die zich bijvoorbeeld richten op het verbeteren, ontwikkelen en ontdekken van lesmethodes, onderwijsinstellingen en (basis)scholen die maatschappelijke projecten (uitwisseling) willen opzetten, zijn een perfecte match met het Early Childhood programma van Rhiza.

Impact maken start met een financiële commitment. Zo kunnen we met elkaar echt bouwen aan de betrokkenheid tussen jouw bedrijf en het project.

Wij maken de match. Jij het verschil?

Project updates

Zuid-Afrika Rhiza – Work Ready

Wat is de link tussen Nelson Mandela en het Skills Development programma van onze lokale partner Rhiza in Zuid-Afrika? In Zuid-Afrika is voor veel inwoners 11 februari een historische dag. Op deze...

Lees meer

Visualfabriq: hoe betrek je je medewerkers?

Maatschappelijk betrokken ondernemen voegt voor de stakeholders belangrijke waarde toe en verhoogt daardoor het aanzien van een bedrijf.Naast het verbeteren van het bedrijfsimago voor klanten,...

Lees meer

Net4kids aan de slag in Zuid Afrika

Samen met onze lokale projectpartners streven we naar een effectieve investering in kinderhulp. Bij de keuze voor een nieuwe lokale projectpartner en bij de selectie van de projecten in onze...

Lees meer