+31 20 40 67 550 info@net4kids.org

Maak je giften volledig aftrekbaar

Belastingvrij Schenken

Extra doneren zonder dat je meer betaalt.  Maak je giften volledig aftrekbaar:
zet ze om in een ‘Periodieke schenking’.

Geef belastingvrij

Dankzij jouw steun kunnen wij nog meer kinderen een goede toekomst in het leven geven. Maar wist je dat de Belastingdienst graag meebetaalt aan jouw gift? Als je je bijdrage aan Net4kids omzet in een periodieke schenking, is deze volledig aftrekbaar met als gevolg dat de Belastingdienst een groot deel van jouw gift terugbetaalt. Je bepaalt zelf hoeveel je schenkt, maar het bedrag moet van de fiscus wel elk jaar hetzelfde zijn. Met een periodieke schenking doneer je minimaal 5 kalenderjaren lang een vast bedrag. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen jou en Net4kids, waardoor de gift aftrekbaar wordt van de belasting. Het levert dus voordeel op! Je zou zelfs meer kunnen geven zonder dat het je meer kost.

Zo werkt het

Normaal gesproken zijn alleen donaties aan goede doelen aftrekbaar (voor belasting doeleinden), als die hoger zijn dan één procent van je inkomen. Als je je gift laat vastleggen in een periodieke schenking, dan kun je álle donaties – groot en klein – aftrekken. Je krijgt maximaal de helft van het aan ons geschonken bedrag terug van de Belastingdienst. Hoe groot dit belastingvoordeel voor je is, hangt onder meer af van het inkomen. Op de website van de Belastingdienst kun je uitrekenen hoeveel het belastingvoordeel is.

Een voorbeeld:

Stel, een donateur geeft elk jaar € 100 aan Net4kids. Dat is te weinig om van de belasting af te kunnen trekken. De donateur gaat daarom periodiek schenken en verhoogt zijn bijdrage aan Net4kids naar € 172 per jaar. Omdat de donateur in de belastingschijf van 42% valt, krijgt de donateur dankzij zijn overeenkomst met Net4kids € 72 terug van de Belastingdienst. Daardoor betaalt de donateur nog steeds (netto) € 100 per jaar, terwijl Net4kids met deze donatie meer kinderen kan helpen.

Je regelt het zo

Periodiek schenken aan Net4kids is zó geregeld via een schenkingsovereenkomst. De overeenkomst kost je niets en er komt geen notaris aan te pas. Je bepaalt zelf hoeveel je elk jaar aan Net4kids wilt doneren. Je hoeft alleen het aanmeldformulier in tweevoud in te vullen en ondertekend op te sturen naar:
Net4kids Aid Foundation
Amsteldijk Zuid 79B
1184 VE Amstelveen

Vervolgens ontvang je van ons één van de twee formulieren retour met de door Net4kids benodigde gegevens.

Vervolgens kun je je schenking als aftrekpost opgeven bij jouw belastingaangifte.

Wil je meer informatie over periodiek schenken met belastingvoordeel? Neem contact met ons op via info@net4kids.org

Bedankt voor jouw support!