+31 20 40 67 550 info@net4kids.org
Nieuws
10 november 2020

India: Een update in corona tijd

Sinds eind maart is India in lockdown. Migrantenfamilies reizen het land door om weer terug naar eigen dorpen te gaan omdat er geen werk meer is voor hen in de stad. Er zijn veel fabeltjes in omloop: Zo is in de regio van SSH (Namakkal en Dindigul) de kippenindustrie vrij groot. Voor een groot aantal ouders/verzorgers van de kinderen is dit een grote bron van inkomsten. Er wordt verteld dat het eten van eieren Corona veroorzaakt, waardoor de verkoop van eieren nu niks meer opbrengt. De scholen zijn dicht, wat betekent dat kinderen hun veilige plek kwijt zijn.

Inmiddels zijn we een half jaar verder. De wereld is nog altijd in de greep van het Corona virus. In Nederland hebben we in de zomermaanden een beetje vrijheid teruggekregen in een 1,5 meter samenleving. Kinderen kunnen weer naar school hier en hebben dankzij de digitale lesmethoden ook in de tijd van de lockdown door kunnen leren. Niet ideaal, maar het staat in schril contrast met de kinderen in dit project.

In India zijn de scholen nog altijd gesloten en er is veel onzekerheid over wanneer deze weer open gaan. De verwachting voor de regio Tamil Nadu was eind september, maar vooralsnog is er weinig veranderd. Ook hier zijn er lesmethoden digitaal opgezet. Via sms’jes van de leerkracht naar een mobiele telefoon of Zoom werd er lesgegeven. En daarmee werd slechts 30% van het normale curriculum aangeboden.

Er zijn geen Children’s Clubs of andere naschoolse activiteiten. Kinderen helpen bij het huishouden, kijken televisie indien er stroom is (in India heeft de overheid een aantal jaar geleden alle arme gezinnen een televisie gegeven als propaganda) of, in het slechtste geval, gaan alcohol/drugs gebruiken en het criminele pad op.

Wat zijn de uitdagingen?

Het effect van Covid-19 is overal groot, maar we zien tegelijkertijd duidelijk de kloof tussen arm en rijk verder vergroot worden. In deze arme regio waar we 350 kinderen en hun gezinnen ondersteunen wonen mensen zeer armoedig. Ouders zijn als dagloners echt afhankelijk van deze dagelijkse inkomsten om eten op tafel te krijgen. Doordat men dicht op elkaar thuis moet zitten vanuit een uitzichtloze positie, is het huiselijk geweld tegen vrouwen en kinderen toegenomen.

Vanwege de vele reisrestricties konden mensen niet naar de bank, en hadden daardoor geen toegang tot bankaccounts. Sluwe geldschieters bieden leningen tegen hoge rente, waardoor gezinnen op de langere termijn steeds verder in de problemen komen. De prijzen voor benzine, voedsel en medische zorg schieten omhoog. Dat betekent dat sommige ouders geen uitweg meer zien. Ze ‘verkopen’ hun dochters of zetten kinderen aan het werk.

Gelukkig heeft SSH alles op alles kunnen zetten om bovenstaande zaken voor de families in het programma te voorkomen. Dankzij toestemming van de lokale overheden mochten zij wel naar de dorpen toe reizen om voedsel, medicijnen en hygiëne kits (mondkapjes, zeep) te verspreiden. Elk gezin kreeg van de overheid al 10 kilo rijst. Maar dat was lang niet genoeg voor gezinnen van 5+ mensen, dus de support was hard nodig.

Wat kan Net4kids in samenwerking met SSH betekenen tijdens deze pandemie?

De stafleden van SSH hebben veelal per telefoon contact weten te houden met de families in hun programma’s. Ook via het grote netwerk van vrouwengroepen zijn heel veel gezinnen bereikt met voorlichting over Corona, en begeleiding bij alle uitdagingen waar deze vrouwen en hun gezinnen in deze pandemie voor kwamen te staan. (SSH heeft jarenlang vrouwennetwerken opgezet en hen begeleid naar een self-supporting systeem. Met elkaar sparen zij geld en kunnen zij elkaar helpen in tijden van nood.) De counseling en support was hard nodig om de moed erin te houden. Vrouwen zagen al hun spaargeld verdwijnen en zonder werk konden zij onmogelijk het gezin voeden. Om bijvoorbeeld naar een ziekenhuis te kunnen (voor andere klachten) moest je toestemming vragen. Maar als je nooit hebt leren lezen en schrijven, is zo’n formulier invullen onmogelijk. Ook daar bleef SSH actief hun support aanbieden. Medicijnen werden direct naar de dorpen gebracht, en je op Corona laten testen werd ook voor deze moeilijk te bereiken doelgroepen mogelijk gemaakt. Mochten mensen besmet zijn en in quarantaine geplaatst moeten worden, zorgde SSH voor een veilige plek.

Als gezondheidsorganisatie van origine was SSH erg goed in staat snel te schakelen in deze pandemie en de zorg, voorlichting en begeleiding te bieden aan heel veel mensen in deze regio. Ook naast de gezinnen die via Net4kids ondersteund worden.

Voorkom een generatie zonder onderwijs en kansen.

Uiteindelijk wordt de meest kwetsbare groep, de kinderen, het hardst geraakt. Ze staan stil in hun ontwikkeling. Het (slecht te volgen) digitaal onderwijs, het ontbreken van het contact met andere leerlingen, geen sport en spelmogelijkheden.

In de pers spreekt men deze zomer over een wereldwijde ‘Covid-Generatie’ zonder onderwijs en kansen die voorkomen moet worden:

Al jarenlang bieden we onderwijs, gezondheidszorg in een veilige omgeving voor zo’n 350 kinderen. SSH biedt hen ook de life-skills, waardoor de (met name) oudere kinderen inmiddels veel zelfvertrouwen hebben opgebouwd, weten voor zichzelf op te komen en hebben direct gezien wat de impact is van onderwijs op hun leven. We verwachten dat zij, zodra het kan, hun opleiding weer kunnen oppakken. We hopen wel dat ze, als ze nu klaar zijn met basisonderwijs (tot 12th standard) ze verder gaan leren, een beroepsopleiding gaan doen. Maar dat is, gezien de huidige economische situatie, voor veel kinderen nu nog een grote onzekere vraag.

Juist om deze kinderen in ons programma, die al zoveel goede stappen hebben gemaakt op weg naar een zelfstandige onafhankelijke toekomst, te kunnen blijven supporten het komende jaar, zijn we hard op zoek naar investeerders. Met De Club van Duizend hebben we direct noodhulp kunnen bieden, maar we willen ook op de langere termijn deze kinderen kunnen ondersteunen met een opleiding.

Wil jij impact maken met jouw bedrijf? Je inzet op talentontwikkeling in jouw eigen organisatie uitbouwen naar talentontwikkeling for the next generation?

De kinderen in projecten zoals deze hebben jouw persoonlijke steun en/of de support vanuit jouw bedrijf hard nodig voor hun toekomst.

Ook een bijdrage doen? Kijk op net4kids.org/kominactie wat jij kunt doen.

Meer Nieuws

Verder praten?

Denk je na over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Ben je geïnteresseerd in de werkwijze van Net4kids en benieuwd naar de mogelijkheden? In een persoonlijk gesprek leggen we het je allemaal uit, laten we zien welke impact je bedrijf kan maken en hoe eenvoudig het 1% programma is.

De Net4kids nieuwsbrief

We houden je graag op de hoogte hoe het de kinderen in de projecten vergaat, maar ook hoe we jou kunnen helpen impact te maken voor onze next generation. We beloven je dat we je niet zullen spammen.