+31 20 40 67 550 info@net4kids.org

Het jaar in vogelvlucht

2020 is voor iedereen een bijzonder jaar. Covid-19 houdt de wereld in zijn greep en in de projectlanden van Net4kids zijn de effecten ervan goed te zien. In Tanzania is geen lockdown geweest. Je zou bijna denken dat Corona hier niet bestaat, behalve dat het toerisme stilstaat en dit grote gevolgen heeft voor de economie in het land. In de arme gemeenschappen en bij onze partnerorganisatie is het ‘business as usual’. Veel geplande activiteiten op o.a. het gebied van onderwijs en gezondheidszorg zijn uitgevoerd. Je merkt wel dat de hygiëne maatregelen zijn aangescherpt. Om wat geld te verdienen zijn er o.a. mondkapjes en t-shirts met ‘afstand houden’ geproduceerd door de lokale bevolking. Alle 26 studenten die onze support ontvingen in 2020 hebben hun studies kunnen voortzetten. Het Scholarship Fonds voorziet in studiebeurzen voor studenten uit de regio Lower Moshi om HBO/Universiteit of beroepsopleidingen te kunnen volgen. Ouders/verzorgers betalen een eigen bijdrage van 15 tot 25% over de gehele studie-periode. Sommige jongeren komen in aanmerking voor overheidssubsidies voor Universiteiten. We zien daardoor meer scholarships (19) voor beroepsopleidingen, zoals metaalbewerker, loodgieter etc. Extra aandacht is besteed aan het verbeteren van de kwaliteit van het basis- en middelbaar onderwijs. Met verbeterende lesmethoden kunnen we uiteindelijk meer jongeren de kans bieden verder te leren en hun talenten te ontwikkelen. Een goede start in het onderwijs is dan van groot belang.

Over het project

Samen met de gemeenschappen in Lower Moshi, Tanzania werkt onze projectpartner FT Kilimanjaro (FTK) aan een duurzame verbetering van onderwijs, gezondheid, voedselvoorziening en infrastructuur. Net4kids is een van de projectpartners van FT Kilimanjaro met de focus op de toegankelijkheid en de kwaliteit van onderwijs. Door te investeren in het Lower Moshi Scholarship Fund draagt Net4kids bij aan de toegang tot – en verduurzaming van – het onderwijs.

Blij nieuws

Een van de studenten die wij in het verleden een scholarship hebben kunnen bieden voor een opleiding Civil Engineering heeft deze vorig jaar succesvol afgerond. Direct heeft hij een baan gevonden bij een lokale organisatie waar hij als assistent wegenbouwkundige aan de slag kon. Daar werd zijn talent snel ontdekt door een grote nationale organisatie TARURA (Tanzania Rural And Urban Roads Agency) in Kilimanjaro. Vanwege zijn snelle ontwikkeling in zijn carrière zal hij in 2021 worden geregistreerd als professioneel ingenieur bij de Engineer Registration Board (ERB). Daar worden we wel blij van natuurlijk.

De cijfers

In 2020 hebben we meer geld opgehaald dan we van te voren hadden gedacht. Een extra donatie van €1.650 zal in 2021 besteed worden. Van de 26 studenten die een scholarship ontvingen volgen er 19 een beroepsopleiding en 7 volgen een HBO opleiding. Als meisje in een land als Tanzania heb je helaas een achterstandspositie. We besteden veel aandacht aan de voorlichting en zorg voor meisjes. We willen voorkomen dat ze (te) jong zwanger worden en hun opleiding niet afmaken. In 2020 zijn er 13 meisjes door Net4kids gesteund in hun opleiding, dat is 50% van het totaal aantal studenten.

Lees het hele jaaroverzicht als PDF.

Aan de bak in 2021

We starten in 2021 met de support van een nieuwe community; Kiruani Town. Na vijf eerdere succesvolle projecten voor verschillende communities in Lower Moshi, gaat FTK ook in Kiruani een start maken om deze gemeenschap zelfredzaam te maken en uit de armoede te halen. Twee enthousiaste ondernemers uit ons netwerk ontwikkelen met een vaste ondernemersgroep een plan om dit community project van A-tot-Z te ondersteunen.