+31 20 40 67 550 info@net4kids.org

Het jaar in vogelvlucht

Het afgelopen jaar is voor iedereen een extra uitdagend jaar geweest, maar zoals vaak in een crisis, worden de allerarmsten het hardst getroffen. In de regio Tamil Nadu waar SSH actief is, hebben dagloners maandenlang geen werk gehad. SSH heeft noodhulp kunnen bieden in de vorm van voedselpakketten, hygiëne producten zoals zeep & mondmaskers. In een langdurige lockdown konden kinderen niet naar school, en home schooling is zonder infrastructuur ook vrijwel onmogelijk. Dit jaar heeft een enorme impact op de ontwikkeling van deze toch al kwetsbare kinderen gehad. Doordat SSH goed ingebedde organisatie is, zitten alle kinderen nog altijd in het programma en hebben ze er alles aan gedaan om de meisjes en jongens, en hun families, goed te kunnen begeleiden. Afgelopen jaar zijn enkele uitgaven die eerder bestemd waren voor onderwijs, gebruikt voor noodhulp. In het afgelopen jaar heeft SSH 350 kinderen ondersteund in dit project. Ondanks schoolsluitingen zijn alle leerlingen overgegaan naar het volgende schooljaar, wat een prestatie!

Over het project

Onze Indiase projectpartner wil gelijke kansen in de maatschappij voor de vele kinderen die getroffen zijn door HIV/Aids in de Tamil districten Namakkal en Dindigul. HIV/Aids betekent niet alleen vaak een afscheid van een familielid maar ook een dramatische wending naar kansloze gezinsomstandigheden met armoede, uitsluiting en uitbuiting. Society for Serving Humanity (SSH) biedt kinderen en hun families een goed doordacht en bewezen totaalaanpak, die gericht is op scholing, sociale ontwikkeling, gezondheidszorg en sociale integratie.

Blij nieuws

Uit een interne evaluatie van het afgelopen jaar is gebleken dat een income generating programma voor vrouwen om financieel zelfstandiger te worden, een van de succesvolste onderdelen van dit project is. Jaarlijks ontvangen zo’n 70 families ondersteuning om bv vee te kopen of een small business (groentewinkel, kleding maken etc) op te zetten. Hiermee worden ze financieel zelfstandiger, kunnen ze sparen etc. Nav deze investering is gebleken dat het maandelijkse inkomen met €33 toenam. Vrouwen ontvingen training en support van SSH. Maar het programma is volledig opgezet en uitgevoerd door vrouwengroepen.

De cijfers

Gelukkig heeft SSH families zoveel mogelijk kunnen ondersteunen in de zware Corona tijden. Dankzij toestemming van de lokale overheden mochten zij wel naar de dorpen toe reizen om voedsel, medicijnen en hygiëne kits (mondkapjes, zeep) te verspreiden. Op deze manier konden ze tegelijkertijd ook goed contact onderhouden met de kinderen en hun families. Tijdens de lockdown heeft SSH Covid noodhulp verleend aan 605 families.

Lees het hele jaaroverzicht als PDF.

Aan de bak in 2021

Alle kinderen zijn ondersteund in 2020, maar het project heeft natuurlijk tegenslagen gekend ivm de situatie rondom Covid. Zo zijn de scholen vanaf maart tot oktober gesloten geweest. En in mei 2021 zijn deze zelfs opnieuw gesloten, ivm de toegenomen Covid infecties. Er is inmiddels een internationale hulpactie op gang om naast de zorg in India te versterken ook het vaccineren op gang te brengen. SSH blijft families extra ondersteuning bieden in lockdown tijden in 2021. Ondersteuning in de vorm van voedsel, hygiëne, support en natuurlijk informatievoorziening. Ook kan SSH door niet uitgegeven fondsen in 2020 nog 50 kinderen extra van dit project in Dindigul ondersteunen in 2021.