+31 20 40 67 550 info@net4kids.org

The year in a nutshell

Watoto Wema heeft in 2020 123 kinderen ondersteund. Zij krijgen allemaal gezondheidszorg, aandacht, liefde en een veilige omgeving om op te groeien in het centrum of binnen de gemeenschap (en in de eigen vertrouwde omgeving als het kan). Het afgelopen jaar was heel zwaar voor Watoto Wema. Door corona is het leven stil komen te liggen. De kinderen konden van maart 2020 tot en met december 2020 niet naar school en online les was helaas niet mogelijk. Het thuis zitten was vooral voor de tieners erg zwaar, ze hebben het contact met hun vrienden erg gemist. Ivm het wegvallen van activiteiten door corona heeft Watoto zich meer op andere activiteiten gericht, zoals voedselondersteuning van families en het uitbreiden van hun catering services; zoals een ‘food delivery service’, om de kinderen bezig te houden en wat bij te verdienen voor het centrum. Er werd eten gekookt en verkocht aan de bouwvakkers die in de buurt aan het werk waren. Hierdoor verbeterden de kinderen hun ‘catering skills’. Watoto Wema Center is ook begonnen met een laswerkplaats waar ze deuren, ramen, stoelen, bedden etc van metaal maakten. Verschillende jongens uit het centrum waren geïnteresseerd om hier aan het werk te gaan. Er was veel vraag naar zeep tijdens Corona, daarom hebben de kinderen geleerd hoe ze zelf antibacteriële zeep kunnen maken. Dit hebben ze in het centrum gebruikt voor hun eigen hygiëne en ook verkocht aan dorpsgenoten om bij te verdienen.

About the project

Watoto Wema is a house where children of all ages are cared for who roam the streets, have no parents or cannot live safely at home. This may be because of the home situation, but also because criminal gangs that are active in their area and do everything they can to recruit young vulnerable children and make them dependent on drugs. Watoto Wema protects them, prepares them for school, guides them to obtain a diploma and ensures a safe environment in which they can grow up and develop themselves.

Opvallend

Sinds corona vermijden de meeste Kenianen ziekenhuizen. Ze zijn bang mensen tegen te komen die corona hebben en zelfs als het ziekenhuis leeg is durven ze niet te komen. Dit werd duidelijk toen een van de kinderen van Watoto naar het ziekenhuis moest met een gebroken arm voor een scan en gips. Waar normaliter de wachttijd bij een ziekenhuis 5-6 uur bedraagt kon de jongen meteen geholpen worden en stond na een uur weer buiten. In de media wordt geschreven dat er meer mensen doodgaan aan ‘de angst’ voor corona dan aan corona zelf. Mensen met chronische ziekten komen niet meer voor check-ups, ouders laten zelfs hun baby’s niet meer vaccineren. Het risico dat ze hiermee lopen begint een groter probleem te worden dan corona zelf.

Cijfertjes

Tot maart 2020 hebben alle 123 kinderen van Watoto Wema onderwijs gehad, daarna zijn ivm de lockdown de scholen dicht gegaan. Door corona zijn veel ouders hun baan kwijt geraakt en kwamen hierdoor in directe nood; daarom hebben 145 families gedurende deze periode voedselhulp gekregen. Naast het Watoto Wema Centre staat het Heri Wema Health Centre. Een gezondheidscentrum voor de kinderen van Watoto en de dorpsbewoners. In 2020 zijn er heel weinig patiënt bezoeken geweest ivm corona. Er zijn 36 community members en 255 kinderen langs geweest. Zowel hier als in andere gezondheidscentra durfden vele mensen geen health kliniek te bezoeken uit angst voor Corona. Het heeft dus grotendeels stil gelegen.

Read the entire annual overview as a PDF.

At work in 2021

Alle 123 kinderen krijgen sinds begin 2021 weer onderwijs op verschillende niveaus. De grootste groep (89 kinderen) volgt het basisonderwijs, 22 kinderen volgen middelbaar onderwijs en 11 kinderen vervolgonderwijs. Er is 1 meisje die op de Universiteit zit. Verder heeft Watoto een beautysalon en barbershop geopend, dit loopt goed en geeft hen weer inkomsten. Watoto wil zich in de toekomst, met het oog op re-integratie van de kinderen, meer concentreren op de ouders/verzorgers in plaats van de kinderen. Trainingen willen ze geven over hoe een succesvol bedrijf op te zetten.