+31 20 40 67 550 info@net4kids.org

Update

Covid-19 houdt de wereld al sinds 2020 in zijn greep en in de projectlanden van Net4kids zijn de effecten ervan goed te zien. De veiligheid en gezondheid van de Rainbow meisjes en de stafleden hebben sinds maart 2020 de allerhoogste prioriteit. Rainbow Foundation India stelde kort na de uitbraak van het virus hygiëne- en andere voorzorgsmaatregelen op om besmettingen in de Homes zoveel mogelijk te voorkomen. Er werd voor gezorgd dat alle Homes minstens twee maanden voorraad hadden, zowel qua eten als andere benodigdheden voor de kinderen. Tevens gingen de Homes op slot voor niet- noodzakelijke bezoekers. Het aantal besmettingsgevallen is mede hierdoor beperkt gebleven. Hygiëne is belangrijk. De kinderen wassen regelmatig grondig hun handen en zorgen ervoor dat ze afstand van elkaar bewaren, vooral bij het slapen. Ook wassen ze zichzelf en hun kleding uiteraard goed. Er zijn sessies georganiseerd over geestelijke gezondheid voor de stafleden om te voorkomen dat de kinderen gestrest of angstig worden. Ze worden goed geïnformeerd over de pandemie en wat ze zelf kunnen doen. Aan iedereen (elke leeftijd) werd bijvoorbeeld verteld wat de symptomen zijn en dat het belangrijk is om gezond te eten en veel vitamine C te nemen.

About the project

Rainbow Homes geeft onderdak en scholing aan straatmeisjes in India. Door gebruik te maken van bestaande infrastructuren, de scholen, wordt direct een groot bereik gerealiseerd en echt impact gemaakt. Een structurele verandering in de aanpak tegen de straatkinderproblematiek. De begeleiding en ondersteuning van de meisjes is gericht op het bieden van veiligheid, re-integratie in de maatschappij en zelfstandigheid. Naast onderwijs en medische zorg speelt empowerment een belangrijke rol in het Rainbow Homes programma.

Happy news

Ondanks de pandemie is er wel nog vrijheid om plezier met elkaar te maken. Gelukkig hebben de homes activiteiten zoals bijvoorbeeld danslessen weer kunnen hervatten en konden belangrijke lokale festivals weer gevierd worden met elkaar. Zoals bijvoorbeeld het Holi festival in maart. Op deze dag speelden de kinderen met verf en kleuren en werd er gedanst. Dit soort momenten zijn in deze tijd zeer belangrijk voor de meisjes in de homes.

The numbers

Op dit moment bevinden zich 224 meisjes in de twee door Net4kids ondersteunde homes. 135 in Loreto Bowbazar (Calcutta) en 89 in Kushi (Delhi). In het afgelopen half jaar zijn er 15 kinderen uit deze Rainbow Homes vertrokken. 7 meiden hiervan zijn 18 jaar geworden en dus oud genoeg om hun eigen pad te bewandelen. Met deze meisjes heeft het Home team nauw contact, want emotionele en financiële steun is cruciaal in deze moeilijke tijd. Er zijn het afgelopen halfjaar 6 kinderen ziek geworden. Een van hen had Corona. Ze waren niet ernstig ziek. Zij zijn inmiddels allemaal weer beter. Daarnaast zijn er health camps uitgevoerd t.b.v. tandcontroles en oogchecks.

Lees het halfjaar rapport als PDF.

At work in 2021

Er is veel online les gegeven vanwege Covid. 11 (nieuwe) meisjes zitten nu in de Bridge Course (overbruggingsjaar naar regulier onderwijs), maar i.v.m. het coronavirus kunnen ze nu niet naar het regulier onderwijs. Dat is natuurlijk hartstikke lastig. Voor de teamleden is het heel moeilijk om het overzicht te bewaren over de kinderen als ze bezig zijn met hun online les. In de Rainbow Homes zitten alle kinderen verspreid over verschillende klassen en scholen. Toch zijn de teamleden nog altijd positief over hun werk en de support die ze krijgen (trainingen en sessies) om in de praktijk mee aan de slag te gaan. Ze zijn prachtige rolmodellen voor deze kwetsbare meisjes, vol daadkracht. De scholen zijn in september 2021 gelukkig weer heropend.