+31 20 40 67 550 info@net4kids.org

Resultaten van het kindbeschermingsprogramma

Net4kids investeert al sinds 2010 in de onderwijsprojecten van lokale partner FT Kilimanjaro (FTK). Zo hebben we geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs door aanschaf van boeken, sport & spel, en ander lesmateriaal. Met de aanleg van schooltuinen voor voedselproductie is de gezondheid van de leerlingen verbeterd. Inmiddels investeren we al een aantal jaar in het Lower Moshi Scholarship Fund. We bieden schoolbeurzen aan talentvolle kinderen om hen de kans te geven zich verder te ontwikkelen. En we gaan binnenkort starten met een vernieuwend concept waarin we met een groep van 30 ondernemers een hele gemeenschap zelfredzaam willen krijgen in de komende jaren.

Kortom, er is de afgelopen jaren al veel gebeurd. Maar we hebben nog niet veel verteld over een wat kleiner programma waarin Net4kids ook bij betrokken is geweest in de afgelopen jaren.

Het Child Protection Program

Het startte met een survey in een van de dorpen waar FTK actief is, om te onderzoeken in hoeverre er geweld & misbruik van kinderen voorkomt in de lokale gemeenschap. De resultaten bleken zorgwekkend. Door ouders, verzorgers, door familieleden, maar ook door lokale autoriteiten wordt misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van kinderen.

Een oorzaak die veel genoemd werd in dit onderzoek was het psychologische aspect: de Tanzaniaanse cultuur zet de man boven de vrouw en ook het economische systeem zorgt ervoor dat er grote machtsverschillen ontstaan. Macht, onmacht, armoede, verslaving, allemaal factoren waar uiteindelijk de kinderen de dupe van worden. Het maakt het kind dat is misbruikt of geweld is aangedaan zeer angstig en bang, met name naar volwassenen toe. En het zelfbeeld wordt steeds lager, ze voelen dat ze niks waard zijn.

Dit moet en kan anders. Daarom wilde FTK zich samen met externe partners die gespecialiseerd zijn in deze problematiek en de lokale overheidsinstanties gaan inzetten om een mind-change te bewerkstelligen. Een flinke uitdaging en het probleem is wijdverspreid, dus een grondige aanpak is nodig om verandering te creëren.

De resultaten

In het afgelopen jaar (2020) heeft FTK, in samenwerking met experts (zoals een NGO gespecialiseerd in dit thema en verschillende juridische medewerkers) 8 trainingen georganiseerd en een voorlichtingscampagne voor de gemeenschappen in Lower Moshi. Dit zijn er flink meer dan de 2 trainingen die gepland stonden. Dat komt doordat er nog veel meer onwetendheid bestond over kind misbruik dan vooraf gedacht, en er veel verschillende doelgroepen betrokken moesten worden om structureel iets te veranderen (van leerkrachten tot dorpsoudsten en lokale (juridische) organisaties).

Uit het onderzoek en de verschillende bijeenkomsten bleek dat er al meerdere gevallen van misbruik waren, waarvan in drie gevallen kinderen in zo’n slechte conditie waren dat ze onder zijn gebracht (met de juiste begeleiding) in een veilig opvangcentrum in Moshi.

Een van de verhalen die gedeeld is met Net4kids, is het verhaal van een kind, dat als slaaf werd ingezet voor alle huishoudelijke klussen van het gezin. Gaat niet naar school en wordt letterlijk als voetveeg gebruikt. Wat vaak voorkomt, en nu ook het geval is, is dat kinderen hun ouders verliezen (door ziekte) en dan worden opgevangen binnen een ander gezin (van een familielid bijvoorbeeld). Dat gezin zit hier eigenlijk ook niet op te wachten, ze hebben al genoeg monden te voeden. Toch gebeurt het opvangen van deze (wees)kinderen vaak op deze manier en dan ligt misbruik op de loer. Het kind is opgenomen in het opvangprogramma en maakt het, naar omstandigheden, goed. Veilig met liefdevolle mensen om zich heen, in goede gezondheid en krijgt de eerlijke kans om zichzelf te ontwikkelen.

De eerste stappen zijn gezet

Door alle trainingen zijn alle betrokken partijen veel beter geïnformeerd over waar je op moet letten bij misbruik. Ook zijn leerkrachten, dorpsoudsten, lokale autoriteiten, beter in staat om te gaan met het probleem, het bespreekbaar te maken en welke oplossingen er mogelijk geboden kunnen worden.

Deze resultaten zijn realistisch gezien pas echt het begin te noemen van de ‘mind-change’ die we voor ogen hebben. Het proces gaat stap voor stap, maar het belangrijkste is wel dat de eerste stap gezet is. In alle gemeenschappen waar FTK actief is zal dit onderwerp besproken worden en zal er beter ‘gescand’ kunnen worden waar misbruik plaatsvindt.