+31 20 40 67 550 info@net4kids.org

Terugblik naar 2019

Onze lokale helden van het Child Watabaran Center, Nepal (CWCN) kijken terug op een succesvol jaar, waarin zij weer veel straatkinderen en gemeenschappen uit sloppenwijken de nodige medische hulp en voorlichting hebben kunnen bieden met het Mobile Health Service project.

CWCN streeft er naar om samen met lokale belanghebbenden, particuliere ziekenhuizen en de overheid de algehele gezondheid van kinderen te beschermen. Om dit bereiken voeren zij veel activiteiten en programma’s uit om te voorkomen dat kinderen op straat komen te leven – wat in Nepal helaas nog altijd meer de norm dan een uitzondering is – en om de gezondheidstoestand van de kinderen die al op straat leven te verbeteren. Want vele gezondheidsrisico’s liggen op de loer als je geen dak boven je hoofd hebt en geen normale, gezonde maaltijden kunt nuttigen, of de mogelijkheid hebt om naar school te kunnen gaan. Ziektes als schurft, buikloop, tuberculose en HIV/Aids zijn dan ook – helaas – geen uitzondering. Daarnaast komen ze door het leven op straat en in de sloppenwijken in aanraking met onder andere drugs, prostitutie en diefstal.

Pieken

Een absolute highlight was de nieuwe tool binnen de voorlichtingsactiviteiten van CWCN, waarmee ze groter publiek wisten te bereiken. In samenwerking met Nepal Telecom zijn ze begonnen met het versturen van SMS bulkberichten. De resultaten zijn niet alleen fantastisch, het is ook nog eens ontzettend vernieuwend in Nepal. Wekelijks wordt er een bericht, met onderwerpen als: hygiëne, internetveiligheid, seksueel misbruik, etc., breed verspreid onder verschillende doelgroepen.

Wat ook nieuw was het afgelopen jaar was het uitvoeren van oogcontroles op de Shirakharapur Community School. En met resultaat, want het zorgde dat de geholpen kinderen regelmatiger naar school gingen.

Ook het kinderclubprogramma krijgt zeker een plekje tussen de highlights. Het programma en de bijbehorende activiteiten hebben een fantastische groei doorgemaakt. Het heeft namelijk niet alleen veel kinderen bewuster gemaakt van hun rechten en plichten, maar hen ook gemotiveerd om hun opgedane kennis en eigen ervaringen te delen. Uit enthousiasme werden er zelfs zonder de hulp van CWCN clubjes gevormd. Versterking van het programma en een duurzame investering, kortom: een win-win situatie. Een mooier cadeau kun je je niet wensen als projectpartner.

Een derde belangrijke ontwikkeling was de start van een ziektekostenverzekeringsprogramma in enkele districten, door de Nepalese overheid, die toegang biedt tot preventieve-, genezende- en revaliderende gezondheidsdiensten. Sluit mooi aan bij eenzelfde soort campagne van CWCN, waarbij zij langs de sloppenwijken gaan om de meest kwetsbare en arme gemeenschappen te informeren over gezondheidsverzekeringen en/of hen te ondersteunen om een verzekering te kunnen afsluiten.

CWCN streeft ernaar om meer van hun programma’s in samenwerking met lokale overheden uit te gaan voeren, zodat zij óók hun verantwoordelijkheid pakken om de rechten van kinderen te waarborgen.

Succesverhaal

Sarita Damai (40) woont al meer dan 25 jaar met haar man en 3 dochters in een onveilige en ongeschikte kleine hut in één van de sloppenwijken van Bhaktapur, Kathmandu vallei. Sarita is huisvrouw en haar man is als arbeider de kostverdiener. Hij verdient hiermee bij lange na niet voldoende om het hele gezin te kunnen onderhouden. De worsteling om te overleven en de sociale uitsluiting door de gemeenschap eist zijn tol. Haar man is in de loop der jaren een overmatig alcohol gebruiker geworden en haar oudste dochter is al een lange tijd ziek.

Sarita besloot gebruik te maken van de ziektekosten verzekeringsdiensten van het CWCN, om kwalitatief goede gezondheidszorg voor het hele gezin te kunnen ontvangen. Door de verzekering kon haar dochter een baarmoederoperatie laten doen en werd haar man geopereerd aan zijn hernia. Zonder de hulp van CWCN waren deze operaties onbetaalbaar, en dus onmogelijk geweest

Gezondheid is een basisrecht van ieder kind

Alle gewenste resultaten voor het afgelopen jaar wist onze projectpartner te behalen, en alle geplande activiteiten zijn ook daadwerkelijk uitgevoerd. En met succes! In totaal zijn er maar liefst 16.758 mensen bereikt (direct en indirect) dankzij het werk van CWCN:

  • gezondheidskampen
  • mobilisatie- en preventieprogramma
  • vaccinaties, vitamine A boost en overige gezondheid check-ups
  • voorlichtingen geven over kinderrechten, huiselijk geweld, misbruik en drugsgebruik (lijmsnuiven)
  • doorverwijzen van kinderen naar ziekenhuizen of afkick centra
  • ondersteuning bij zorg- en ziektekostenverzekeringen
  • begeleiding / coaching (zowel voor de kids als voor hun verzorgers)

Samen met jullie, onze trouwe investeerders, bieden we deze Nepalese kids weer perspectief en mogelijkheden om te re-integreren in de maatschappij.